Gärdestorp

under Stora Flittered i Gullskogs rote

Lägenheten Gärdestorp avsöndrad från Stora Flittered år 1897.