Torpet Räfsebo

under Eskhult i Darängs rote

Även benämnt som Mörkhult. Omnämnt redan år 1678 då tvillingarna Elsa och Elin föds här, fadern är Jon. I slutet av 1700-talet bor här f.d. soldaten Jonas Slättberg-Månsson med hustru och två barn. Torpet ägs på 1830-1840-talet av brukspatron Flack på Eskhult och brukas av torparen Johannes Andersson född 1764 i Kvill. År 1869 föds här Henning Emil Andersson, son till Anders Nilsson född 1831 i Röshult. Henning Emil bildar familj här och bor kvar fram till 1910-talet. Därefter kommer kopparslagaren David Algot Holmdal med familj. Räfsebo är numera sommarbostad.