Torpet Backen

under Ringborg i Baskarps rote

Ett torp finns markerat med nr 51 på föreningens vita ek-karta. Kan ev vara Backen, vilken först var ett torp för att sedan bli en backstuga. Därefter år 1829 "lades backstugan under gården och brukades", som det står i Husförhörslängden.