Torpet Krösarödjorna

under Dalen i Gölhults rote

Torpet omtalas första gången i slutet av 1700-talet. En dotter Kerstin föds här 1783, hon var dotter till Anders Larsson och Elsa Larsdotter. Den siste som bodde här och brukade torpet var Otto Olsson, född 1910 i torp under Tumbäck. Otto flyttar härifrån i mitten av 1930-talet. Tidigare har här funnits både kvarn och såg, sågen flyttades till Gäbo. Lämningar efter fallen och dammen till kvarnen syns ännu.