20 Lillemoröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Här finns ingen krönt sten, bara ett femstenarör. Obs! På Fornsök är platsen markerad några hundra meter år väster.