Torpet Lundby

under Lunnebacken i Flatereds rote

Första kända bosättning är Gustav Eskilsson född år 1714 och hans hustru Britta Carlsdotter född år 1718. De gifte sig år 1746 och får en son Eskil år 1752. Eskil gifter sig och bor kvar på stället till år 1815. Därefter kommer Zackris Gabrielsson med hustrun Maria och de får här fyra barn. De flyttar år 1831 till Sandhem. Därefter är torpet tomt. På storskifteskartan från år 1805 är husgrunden tydligt markerad.