Torpet Hornebron

under Dalen i Gölhults rote

De första som bor här är Isac Gabrielsson och hans hustru Catarina Nilsdotter, de kom hit år 1797. Vid en torpsyn i slutet av 1800–talet befanns huset vara 15 aln långt, 8½ brett och 3 ¼ högt. De sista kända som bodde på torpet var syskonen Alma och Edvin Johansson samt deras fader August. Ett boningshus finns kvar men det har tidigare funnits två boningshus enligt Isak Johansson i Ekered.