Torpet Kärrelund

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote