Torpet Västra Svedbrotorp

under Sved i Baskarps rote

Finns på Häradsekonomiska kartan från 1877, men är också felaktigt medtagen på Laga skifteskartan över Hulebo 1872. (Kan möjligen ligga under Fjällböls rote)