Torpet Änden

under Dykärr i Gölhults rote

Redan i början av 1700-talet bor här Anders med familj. Efter enskiftet på Dykärr år 1824 försvinner torpen som nu ligger i Brogårdssands område. Den siste som bor här är änkemannen Magnus Johansson. Han kom hit 1831 från Kyrkeryd och flyttar 1840 till backstugan Granbacken under Kyrkeryd.