Backstugan Skarna-Lises backstuga

under Gäbo i Gölhults rote

På en karta över Gäbo sockenallmänning från 1875, inför uppdelningen av marken, finns tre byggnader illustrerade. Troligtvis är område 608 samma som GÖ 64: Skarna-Lises, område 610 samma som GÖ 131: Pantzarstugan och område 611 samma som GÖ 65: Götestugan eller Karla-Stines.