09 Pinnabäcksröret krönt sten

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Avskrivet från Arvid Gustafssons häfte om Hökensås: "Gränsstenen var ursprungligen rest vid kanten av Pinnabäcken. Men frostförhållanden gjorde att stenen var på väg att hamna i bäcken. Då var det för åtskillig tid tillbaka en man i bygden som hade stor makt. Han bestämde att stenen skulle flyttas till en säkrare plats ett par hundra meter från den ursprungliga. I våra dagar skulle en sådan åtgärd ha varit omöjlig. Stenen står i en cementsockel där man ristat in årtalet 1941. Gränsstenen har ett förvittrat "sår" i sin övre kant, eljest är den väl bibehållen". Femstenarörets ursprungliga plats var ca 500 m uppströms (norr) i Pinnabäcken. Detta redovisas med en separat markering.