091 Pinnabäcksröret femstenarör

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Detta var den ursprungliga platsen för den krönta stenen innan den flyttades. Tyvärr orsakade stormen som härjade 17 november 1995 en del oreda i femstenaröret. En rotvälta syns fortfarande på bilderna. Femstenaröret är beläget ca 500 meter uppströms Pinnabäcken från bron vid Bäcksholm räknat.