Torpet Källerödjorna

under Källebäcken i Starbäcks rote

Från torpet Sveaborg kom 1816 avskedade soldaten Anders Ax hit med hustrun Maria Svensdotter, sju barn och svärfadern Sven Wettergren. I hus-förhörslängden står noterat att ”barnen läsa så väl att de förtjena någon uppmuntran”. År 1831 flyttar familjen till torpet Fiskalösen men flyttar tillbaka hit 1834. Hustrun Maria dör 1835 men Anders gifter om sig med pigan Dorotea Johansdotter. Anders dör 1868 och hustrun flyttar samma år. Karl Johan Engdahl med hustrun Lovisa och en dotter bor här mellan åren 1868 till 1870 och de är de sista som bott här.