Torpet Matorpet

under Maden i Sibbos rote

Mycket gammalt torp, redan i början av 1700-talet bor det torpare under Maden. År 1745 föds här Mattis Svensson. Fadern var Sven Nilsson. Mattis gifter sig 1768 med Ingegärd Jönsdotter och tar över torpet efter sin far. De får tre barn, Sven, Lars och Stina. Ingegärd dör 1809 och Mattis dör 1824. Då tar deras son Sven över torpet som då är en förpantning. Sven gifter sig med Lisa Svendotter som kom hit från Bjurbäck 1822. De får inga barn men bor kvar tills de dör, Lisa 1854 och Sven 1857. De är de sista kända som bott här.