Backstugan Sjömarken

under Stora Kärr i Hallebos rote

Kallas även Kärrsmarken. Är med stor sannolikhet den backstuga som i hf kallas för Sjöbo. Första kända bosättning är från slutet av 1700-talet. De som bott här har haft fiske som en inkomstkälla, men om det varit den huvudsakliga är svårt att säga. Gustaf Josefsson drunknade under fiske här den 28 februari år 1888. Hans änka Johanna Johansdotter bodde kvar med tre barn en bit in på 1900-talet. Hon gav stället namnet ”Johannesa i Kärrsmarka”. Ett uthus finns bevarat från stället. Det står vid Munkaskogs ungdomsgård och används idag som snickarbod.