Torpet Nybygget (21)

under Simonstorp i Starbäcks rote

Torpet (21) finns med på häradsekonomiska kartan från 1877