Torpet Gamla Baggebohl

under Baggebolet i Svanebackens rote

Vid laga skifte och karta från 1776