Torpet Stampen

under Habo Prästgård i Darängs rote

Torpet omnämnt i slutet av 1700-talet. Den siste som bodde här var Johan Svensson. Han bodde här till sin död år 1912. Husen revs år 1915.