Torpet Björneberg

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Torp, senare lagd under Örnhult (1877) och numera under Björnhult (1959)