Backstugan Sjöbolet

under Henebacken i Svanebackens rote

Finns markerad på Häradsekonomiska kartan år 1877.