Kvarnen Karstorps kvarn

under Karstorp i Baskarps rote

Från början låg kvarnbostaden på Fagerhultssidan om Gagnån. Första notering är från 1846 då sågaren Peter Olofsson kom hit med familj från Norka. Senare omnämns Peter som mjölnare. Peter dör 1865 och sonen Carl Gustaf tar då över men flyttar 1867 till Visingsö. 1880 flyttar Anders Johansson ”Mjölnare-Anders” kvarnbostaden från Fagerhultssidan till Karstorpssidan. En betydande om- och tillbyggnad utfördes 1949 av Helmer Andersson. Kallas idag Kvarnliden.