Soldattorpet STP no 556, Espered, Skarab. Reg.

under Espered i Sibbos rote

Kallas även Skarslund. STP no 556 under Skaraborgs Reg, Vartofta kompani. Här har 16 soldater bott och verkat. Den förste var Måns Olofsson som fick avsked 1687. Soldatnamnen Äsping, Asp och Snäll var vanliga här. Den siste soldaten var Anders Levin Äng. Han var född 1853 i Gustav Adolfs skolhus, antagen 1876 och fick avsked 1906 då indelningsverket upphörde. Anders Levin bodde kvar i soldattorpet till 1929 då han flyttade till Ålderdomshemmet. Han var den siste kände som bodde här.