Kvarnen Högsbäcks kvarn

under Högsbäck i Högsbäcks rote