Torpet Rödjorna

under Ebbarp i Ekets rote

Torpet är beläget i en enklav SV om Solberga och finns markerat på Häradsekonomiska kartan från 1877.