Kvarnen Kvarn

under Holmen i Holmens rote

Vid laga skiftet 1841 togs kvarnplatsen undan som gemensam för hela byn. Det finns inga uppgifter om hur länge det funnits en kvarn och den är inte markerad på karta 1690.