Skogslund

under Lilla Flittered i Gullskogs rote

År 1878 kommer Kristoffer Bergsten med hustrun Stina Johansdotter till Skogslund. Stina dör år 1891. I en närbelägen backstuga bor Gustaf Svensson och hans hustru Maria Lisa Gustafsdotter. Gustaf Svensson dör år 1900 och lite senare flyttar hans hustru Maria Lisa Gustafsdotter med sin dotterdotter Johanna och Johannas dotter Ellen Charlotta Dorothea till Kristoffer. Har någon bott här efter år 1920? Skogslund kallas i folkmun för ”Toffela”.