Torpet Ekesbo

under Västra Ekered i Flatereds rote

Torpet har sedan slutet av 1700-talet bebotts av ett 10-tal familjer. Första kända bosättning var Bengt Boström med hustrun Maria Jonasdotter. Det första bevarade torpkontraktet är från år 1846 och det är med Johannes Johansson. År 1868 blev f.d. mjölnaren vid Julareds kvarn Anders Larsson torpare i i Ekesbo. Anders flyttar år 1881 till backstugan Anderstorp vilken han själv byggt. År 1882 efterträds Anders Larsson av Axel Gustafsson som torpare i Ekesbo. År 1896 kommer Frans Nilsson med hustru och 8 barn från Maderna under Svenshult. Frans frånträdde torpet år 1905 men bodde kvar till sin död år 1929.