Backstugan Nyborg

under Somneryd i Gölhults rote

Första kända bosättningen är 1883 då Anders Johan Hägerström med familj flyttar hit från Gäbo. Anders Johan och hans hustru köper marken runt stället år 1898 och det leder till den första avstyckningen från Somneryds gårdarna. Hans fru Anna Maria dör 1926 och han flyttar härifrån år 1928 till Gäbo. Marken runt stället är upptagen på klyvnings/skifteskartan år 1880-81. Bostället finns fortfarande kvar och det har uppförts några nya byggnader på denna plats.