Torpet Rom

under Stora Kärr i Hallebos rote

Förste kände torparen var Isac Pährson, född 1748, död 1801 med hustrun Lena Andersdr, född 1733 på Hjerphult samt dottern Elin. De inflyttade från Sillavadet mellan år 1776 och 1800. Lena flyttar år 1805 härifrån. Torpet Rom kan vara identiskt med Nybygget som finns omnämnt i husförhörslängden redan år 1726. Enligt Ivar Lundahl (i boken "Ortsnamn i Vartofta härad") är namnet Rom lånat från staden med samma namn. Intressant är dock att Rom i Mularps socken anser han varit en kvarnplats. Närheten till Hökensån gör att tanken om en koppling av "Rom" till kvarnplats väcks. Åren 1810-15 bor här Petter Johansson, född 1789, och hans hustru Greta Jaensdotter, född 1796. Torpet var bebott ända fram till år 1939 - 1940 av "Lasse i Rom",  även kallad "Luffarn". En syster till Lasse bodde också här.