Backstugan Svenstorp

under Svenshult i Gölhults rote

De första som bebor denna nybyggda stuga är Karl Johan Gustafsson med familj som flyttar hit ca 1883 från grannstugan Läget. De sista kända som bott här var Erik Johan Blom med familj och de flyttar 1912 till Rogberga. Backstugan finns med på Skifteskartan 1897.