Torpet STP no 27, Hultet, Västgöta Reg.

under Lindhult i Darängs rote

Var från slutet av 1600-talet fram till början av 1800-talet bostället för Soldat n0 27, Lindhult, i Vartofta kompani under Västgöta Regemente. Förste ryttaren var Bengt Nilsson, nämnd 1691-1695. År 1826 flyttade soldaterna till torpet Gustavsberg under Lindhult. Ursprungliga husen raserade. De sista som bodde i nuvarande hus var Anders Gustaf Svensson född 1861 och hans hustru Hulda Fredrik född 1871. De bodde här fram till sin död, Anders dör 1945 och Hulda dör 1947. Huset revs 2014.