Backstugan Jonalôcka

under Skogen (gård) i Gölhults rote

Under gården (Skogen 1:1B, GÖ2) fanns en backstuga som från och till beboddes av drängen Johannes Månsson, född 26/10 år 1790 på gården Skogen. Johannes var äldste son till Måns Andersson vilken ägde och brukade den södra gården från år 1789 och en bit in på 1800-talet. Johannes bor på backstugan från år 1822 men återfinns periodvis på andra ställen, dels under gården men också på Amurliden. Johannes bor kvar på bs till sin död år 1855. Namnet på bs härrör troligen från denne Johannes. Ytterligare familjer kan senare ha bott på stället. När husen försvann är okänt.