Torpet Hedvigsborg

under Ned. Starbäck, Sörg. i Starbäcks rote

Första gången Hedvigsborg omnämns i husförhörslängden är 1828 då Jacob Jacobsson Lekander med familj flyttar hit från det närbelägna torpet Nyskog. År 1889 flyttar Klas Johan Wenner-mark till Visingsö. Han är född på stället år 1866 och är den siste kände som bor här. Husen är borta men tegelrester i åkerkanten är funna.