Torpet Skogslund

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Hit flyttade Jacob Johan Andersson med hustru Lovisa Magnusdotter och tre söner 1850. Skogslund var då s.k. nyhemman och låg på ett skogsskifte tillhörande Stora Hallebo Sörgård i Habo. Familjen Andersson var fattiga och inhystes i torpet av socknen. Här föddes ytterligare fem barn varav fyra överlevde. När Jacob och Lovisa blev gamla och dog flyttade äldsta dottern Klara Maria med maken Per Gustaf Sandberg och två döttrar in i torpet. Klara Maria blev änka 1901 men tog på äldre dagar hand om fosterbarn, bl.a. flera barn som föddes utom äktenskapet och vars mödrar arbetade på tändsticksfabriken i Jönköping. Klara Maria Sandberg dog 1931 och var förmodligen den sista som bodde i Skogslund