Torpet Stora Lyckorna (12)

under Kvarnekulla i Starbäcks rote

Torpet har varit bebott sedan början av 1700-talet. Torpet Lyckorna finns med på en karta upprättad över Tumbäcks Säteri år 1786. År 1727 föddes här Stina Jonasdotter. Torparen David Teodor Ringqvist , född år 1885 i Ringborg, med familj bodde här år 1920 men torpet har bebotts senare. Idag är torpet raserat men delar av timmerväggarna står kvar.