Torpet Ljungskullen

under Brandstorp i Skämningsforss rote

Enligt Häradsekonomiska kartan låg Ljungskullen på Brandstorps utmarker. Kolla i husförhörslängden vilken gård som är rätt?