Torpet Medgrindskärret

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Senare under Torkelsryd