Backstugan Velum

under Sibbatorp i Baskarps rote

  Från Karstorp kommer år 1846 Gustaf Nilsson hit med hustrun Matilda Svangren samt två barn. Gustaf Nillson rymmer 1852 och Matilda står noterad som ”utan bostad”. År 1852 kommer Jonas Jönsson hit från Hultet. Med sig har han hustrun Stina Cajsa Emanuelsson och fem barn. Familjen flyttar 1871 till en backstuga under Krämmarskog. Från backstugan Melledalen under Baskarp kommer 1876 Sven Johan Johansson hit med hustrun Lovisa Pettersdotter samt tre barn. Lovisa dör 1913 och Sven dör 1921. De sista som bott i Velum är Sven och Lovisas barn Anna Josefina och Johan Edvard. Anna Josefina dör 1954 och Johan Edvard 1957.