Torpet Karlsberg

under Stora Flittered i Gullskogs rote

Finns med, som Jtp = jordtorp, på Häradsekonomiska kartan 1877.