Torpet Hässlebo

under Lindhult i Darängs rote

Nämns första gången som backstuga år 1824 då Lars Johansson och hans hustru Britta kommer hit från Berget under Svenshult. Omkring år 1830 blir Hässlebo ett torp. De sista som bor här är torparen Johan August Josefsson med familj. De flyttar 1874 till en banvaktstuga under Habo station. När torpet revs vet vi inte. Nuvarande husen byggdes 1928 av Frida och Vilgot Hultberg.