Torpet Förlundstugan

under Mellan Gölhult i Gölhults rote

Detta var ett litet torp med en åkerlycka runt stugan att sätta en tunna potatis på. Ingen ladugård fanns, bara ett vedskjul. I stugan fanns ett rum och en liten kammare. Torpet nämns första gången i 1827 års hfl. Då finns här Johannes Jonasson född 1795. Den siste som bodde på stället var afsked. soldaten Sven Johansson-Wass som kom hit 1860 med sin hustru Maja Greta Johansdotter  och fyra barn. En av döttrarna dömd 1880 och 1883 till straffarbete för ”fosters läggande i lönn”. Wass bodde senare i en ”jordkula” på Dungens ägor uppförd med socknens hjälp.