Kvarnen Kvarnkulla vagnfabrik

under Kvarnekulla i Starbäcks rote

Finns med på häradsekonomiska kartan från 1877