Backstugan Nybygget

under Munkaskog i Högsbäcks rote

Troligen samma ställe som på 1867 års ekonomiska karta kallas backstugan Ängen. År 1855 finns här Nils Månsson och hans hustru Britta Andersdotter. Från år 1875 bor här Johannes Andersson med hustru och barn. Johannes blir änkling år 1890 men bor kvar i stugan en bit in på 1900-talet.