Torpet Linnarsberget

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Beläget på höjden ovanför Linnarshemmet (nuvarande Norra Hallebo). Relativt ungt torp, omnämnt första gången år 1885 då torparen Per August Tidqvist med familj flyttar hit från torpet Harås under Bränninge Östergård. Vid laga skiftet på Stora Hallebo omkring år 1900, flyttar Per August Tidqvist husen på Linnarsberget till Lyckorna, nuvarande Anneberg. Namnet Anneberg gavs av näste ägare till Lyckorna, Josef Andersson vars hustru hette Anna. Huset  på Anneberg finns kvar i om- och tillbyggt skick.