Backstugan Luktenborg

under Gäbo i Gölhults rote

Den med säkerhet första kände som bodde här var Anders Carlsson, född 1803 i Gubbhulan, han finns här 1837. År 1875 kom avskedade soldaten Johannes Andersson Brink, född 1815 och han bor här till sin död 1900. Av Johannes kallas stället även ”Brinken”. Johannes änka bor kvar till 1909. Efter änkans död bor här handlanden Olof Gölin, född 1879 i Gustav Adolf. Från närliggande Noltorp kommer Klas Johan Blomkvist med hustrun Kristina Brink. De kommer hit efter 1920 och är de sista som bor här. Klas Johan bor kvar till sin död 1935, 92 år gammal. Av Klas Johan kallas stället även ”Blomkvistes. Husen borta.