Backstugan Haga

under Karstorp i Baskarps rote

År 1860 kommer skomakaren Sven Magnus Blomqvist, född 1831, hit från Västra Bäckebo med hustru Johanna Håkansdotter, född 1828, och tre barn. De är de första som bor här. Medan de bor här föds flera barn och familjen tar också emot några lärlingar och andra familjer. Skomakaren avlider 1902 och hustrun Johanna dör 1917. Därefter hyrs stället ut till arbetarefamiljer under kortare perioder. De sista som bor här är smärgelfabriksarbetaren Oscar Bratt, född 1903, och hans hustru Stina, född 1897, samt deras dottern Gunvor.