Torpet Affär

under Nätebäcken i Fjällböls rote

Levins affär Källebo under åren 1913 - 1928.