Backstugan Sibbotorp (Träbena)

under Sibbabo i Sibbos rote

Gammalt torp. Redan 1738 dör här Jacob Jönsson. Åtta familjer har bott här. 1812 kom från Högabergs torp Jonas Jönsson med hustrun Märta och två barn. Märta dör 1817 och Jonas gifter om sig med Stina Olofsdotter men hon dör 1853. Då arrenderar två av Jonas söner torpet fram till 1866 då Anders Svensson med hustrun Sara kommer hit från Bankeryd. Sibbotorp avsöndras då från Sibbo. Anders dör 1886 och Sara flyttar då till Högaberg. Johan Alfred Karlsson med hustrun Inga Charlotta och åtta barn kommer hit 1894 från Ljunga. De flyttar till Ljunga 1898 och är de sista kända som bott här.