17 Rennesten

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

Avskrift från Arvid Gustafssons skrift om Hökensås: "Nu ska vi se på ett ännu äldre minnesmärke. Det är ett ansenligt flyttblock som ligger på ett stort plant område som kallas Hammarbackarna. Höjden över markytan är tre meter. Sannolikt finns det ytterligare ett par meter under markytan. Omkretsen är 17 meter. Jag beräknade kubikmassan ovan jord till 70 kbm. Hela blocket torde väga bortemot 200 ton. Alla hörn och kantigheter är avnötta. Därav förstår man att isbergen har rullat blocket lång väg innan det kom till ro här på slätten". Västra Vätterleden passerar Rennesten, tyvärr är leden ganska sönderkörd av motorcyklar och det gäller på flera avsnitt av leden.